مکان مناسب برای دستگاه ضبط کننده

مکان مناسب برای دستگاه ضبط کننده

مکان مناسب برای دستگاه ضبط کننده وقوع هر اتفاقی در مکان مورد نظر توسط دوربین مداربسته ثبت و در دستگاه های ضبط (NVR یا DVR) ضبط می گردد و در صورت نیاز هشدار های لازم توسط این سیستم به کاربر می رسد. به همین دلیل باید مکان مناسبی را برای نصب این تجهیزات در نظر […]