افزایش طول عمر سیستم مداربسته

افزایش طول عمر سیستم مداربسته

افزایش طول عمر سیستم مداربسته در هر سیستمی، نگهداری از آن سیستم پارامتر بسیار مهمی محسوب می شود. عوامل متعددی برای پیشگیری از خرابی زودرس سیستم دوربین مداربسته وجود دارند که در این مقاله در دو بـخش به آن ها خواهیم پرداخت . دستگاه DVR و هارد  حتما دستگاه DVR را به آداپتور مخصوص خود که […]