اصفهان،خیابان طیب،بن‌بست شهید مهدوی،مجتمع پزشکی آرمان،بلوک‌مرکزی،طبقه2،واحد308
فعالیت در سراسر کشور
info@takcctv.ir
۹۱۰۰۳۹۳۰ – ۰۳۱
َشبکه های اجتماعی

نمایندگان ما

ردیفنام نمایندهمحدوده پشتیبانیمدت همکاریکد نمایندگی
اصفهان
1مسیح آدینهسپاهان شهر و بهارستان1 سال6612
2مصیب زمانیخیابان امام خمینی و کاوه8 سال5695
3محسن سلطانیتیران و کرون2 سال6474
4رضا نوروزیپروین3 سال6566
5عادل پریشانیخمینی شهر1 سال5238
6سجاد پریشانیخمینی شهر2 سال5862
7علیرضا شیر جزیشاهین شهر1 سال6087
8مجید رحیمیخمینی شهر1 سال6258
9امیرحسین عابدیخمینی شهر1 سال5967
10مسعود کریمیمبارکه2 سال5364
11میثم اکبریفلاورجان و کلیشاد2 سال6730
12پوریا اصطهباناتیکاوه1 سال6985
13محسن قیصریملک شهر1 سال5184
16علی دهقانیمیدان انقلاب2 سال5736
18محمد جواد مظاهریخمینی شهر3 سال6058
19محمد افروزرهنان2 سال6357
20جواد مجیریخمینی شهر5 سال5210
22حسین محمودیدروازه تهران1 سال5398
23روح ا... مومنینجف آباد1 سال5799
24مسیح عادی نیک بزرگسپاهان شهر2 سال5497
25کرمعلی کریمیداران1 سال6084
آذربایجان شرقی
26زمان حسنیاستان آذربایجان شرقی2 سال5195
27محمود سلیمانیتبریز1 سال7029
آذربایجان غربی
28احد رجب زادهاستان آذربایجان غربی1 سال7125
تهران
29حسین محمدیاستان تهران2 سال5831
30مجید نوروزیغرب1 سال6851
31رضا جعفریشرق و مرکز2 سال5394
32مسعود نجاتمرکز1 سال6913
چهارمحال و بختیاری
33سید مهدی رضویفرخ شهر2 سال5469
34موسی جلیل پیرانلردگان1 سال5208
35غلامرضا علاییچمگردان2 سال5196
36مصیب زمانیاستان چهارمحال و بختیاری8 سال5695
خراسان
37محمود هاشمیمشهد1 سال6159
38بابک بوشهریاستان خراسان رضوی و شمالی1 سال6084
خوزستان
39محمد کاظمیاهواز1 سال5943
40احمد بهمنیاستان خوزستان1 سال5873
فارس
41رضا میرزاییاستان فارس2 سال5619
قزوین
42محمد عابدیقزوین1 سال7011
43سپنا شادابیقزوین1 سال7023
قم
44فرهاد قربانیاناستان قم1 سال6620
45سعید فهیمیقم و جمکران1 سال5762
کردستان
46میثم محمدیاستان سنندج1 سال5916
کرمان
47امین احمدیاناستان کرمان1 سال6821
48امیر معماریکرمان2 سال6597
کرمانشاه
49مجید کاظمیکرمانشاه و حومه1 سال5862
کهگیلویه و بویر احمد
50علی شیرانیاستان کهگیلویه و بویر احمد2 سال5267
گلستان
51احسان سعیدیاستان گلستان1 سال5189
گیلان
52مهدی قاسمیاستان گیلان1 سال6497
لرستان
53علی قنبری فرداستان لرستان3 سال5497
54محمد نقی زادهخرم آباد1 سال6023
مازندران
55بابک صادقیاستان مازندران1 سال5974
یزد
56سید حسین هاشمی پوریزد1 سال6018
57محسن فرحاستان یزد2 سال5681