درباره ما

شرکت توسعه ارتباط کیمیا نقش جهان

شرکت توسعه ارتباط کیمیا نقش جهان فعالیت خود را از سال 1389 در زمینه واردات و پخش سیستمهای حفاظتی و نظارتی آغاز نمود و با دراختیار داشتن بهترین و زبده ترین کارشناسان و با معرفی تخصصیه تجهیزات،مناسبترین گزینه ها را پیش روی مصرف کننده قرار میدهد.

سیستم های حفاظتی تخصص ماست

نوآوری

در محصولات و ارائه خدمات

کیفیت

تناسب کیفیت و قیمت

الویت

اعتقاد بر اصل مشتری مداری

پرداخت

تدوین شرایط مناسب

ما اینجا هستیم تا از دارایی شما حفاظت کنیم

با ابزار و تجهیزات مناسب

ما با بکارگیری فن آوری های نوین، همکاری با متخصصین برجسته، انتقال تجربیات گذشته در قالب آموزش پرسنل و جذب نیروهای مستعد و دارای صلاحیت در کنار تکنسین های کارآمد همواره به ارتقای سطح کیفی پروژه ها در بستر همکاری های بلند مدت می اندیشیم و اصولی را سرلوحه ارزش های خود قرار داده ایم که سنجش مستمر میزان رضایت مشترکین اصلی ترین این ارزشهاست

تعدادی از بهترین ها

برندهای روز دنیا